Mekanisk verkstad som är specialist på skärande bearbetning!

I maskinparken har vi CNC-styrda svarvar och flera CNC-styrda fleroperationsmaskiner. Det finns också rund- och planslipsmaskiner, mätmaskin samt annat som krävs inom branschen. Vi är din kompletta legotillverkare!