Renovering av lokaler

Vi har sedan våren 2018 renoverat våra lokaler och när allt står klart kommer Vontech, KS Industriservice och Däldens Mekaniska finnas under samma tak. Sista etappen beräknas vara klar julen 2019.